O nama  
     
 

-   “ Voćar Escargot ” d.o.o. je preduzeće sa najdužom tradicijom otkupa puža na teritoriji i bivše SFRJ a i sadašnje Rep. Srbije, koja datire od 1971. god. sa sakupljenih 100-tak tona, na sadašnjih i do 2000 tona u sezoni.

-   Sirovina, živi puž se nabavlja sa teritorije R.Srbije i uvozom iz sledećih zemalja: Bosne i Hercegovine, R. Hrvatske, R. Crne Gore,  R. Makedonije, R. Bugarske, R. Mađarske, R. Ukrajine.

-   Zapošljva od 150 - 250 radnika u zavisnosti od potrebe prerade. Prostire se na dve katastarske opštine: K.O. Lipe II i K.O. Smederevo na ukupnoj površini od 32.883 m² a od toga je 8.453 m² pod objektima (upravna zgrada, 2 portirnice, energetski blok, hladnjača i pogoni za preradu i skladištenje).

-   U sklopu smo najvećeg proizvođača i distributera prerađevina puža sa pogonima u više zemalja i to:
1) “ Eco - Food ” - Edesa - R. Grčka
2) “ L’Escargot Courbeyre ”  - Aurillac - R. Francuska
3) “ Frozen – Food ” - Skoplje - R. Makedonija
4) “ Voćar Escargot ” - Smederevo - R. Srbija